FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गौमुल गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभा सम्पन्न ।

गौमुल गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभा चालु आर्थिक बर्षको कार्यक्रमको समिक्षा र आर्थिक बर्ष २०७७ /७८ को लागि निति कार्यक्रम सहित बजेट प्रस्तुत गर्दै मिति २०७७/०३/१० गते सम्पन्न भएको छ ।

राहत वितरण गरेको विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे ।

कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) संग सम्बन्धित अद्यावधिक गरिएको विवरण

दस्तावेज: 

काठमाण्डौमा दैनिक ज्याला मजदुरी र अध्ययन गर्दै आएका व्यक्तिहरुलाइ राहत वितरण गरिएको विवरण ।