FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

राहत वितरण गरेको विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे ।

कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) संग सम्बन्धित अद्यावधिक गरिएको विवरण

दस्तावेज: 

काठमाण्डौमा दैनिक ज्याला मजदुरी र अध्ययन गर्दै आएका व्यक्तिहरुलाइ राहत वितरण गरिएको विवरण ।

पालिका भित्र राहत वितरण गरिएको विवरण ।

दस्तावेज: