FAQs Complain Problems

वडा न ३

वडा पदाधिकारी

गोरख बहादुर बोहरा
वडा अध्यक्ष
९८६८५८९६३७
बिमला धामी
वडा सदस्य
९७४२५७८२४३
नर्मा वि क
वडा सदस्य
९८६५५७९४१३
भान बहादुर धामी
वडा सदस्य
९८६८५७५३९२
लाल बहादुर कामी
वडा सदस्य
९८६८३२३७४१