FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

दस्तावेज: 

करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

आवेदन साथ संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु :

सुचना ! सुचना !! सुचना !!!

दस्तावेज: 

गौमुल गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभा सम्पन्न ।

गौमुल गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभा चालु आर्थिक बर्षको कार्यक्रमको समिक्षा र आर्थिक बर्ष २०७७ /७८ को लागि निति कार्यक्रम सहित बजेट प्रस्तुत गर्दै मिति २०७७/०३/१० गते सम्पन्न भएको छ ।