FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने बारे ।

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउ पत्रको सुचना संशोधन गरिएको बारे ।

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

आवेदन फारम भरि यस कार्यालयको इमेल ठेगाना ito.gaumulmun@gmail.com मार्फत पनि आवेदन दिन सकिने छ  र आवेदन दस्तुर

यस कार्यालयको कुमारी बैङ्क लि. गौमुल शाखा मा रहेको गौमुल गा पा आन्तरिक राजस्व खाता ग 1.1 को खाता नं. 1210059263900008 

मदिरा थोकविक्रेता पसल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: