FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रेडियो कार्य संचालन निर्देशिका २०७७ । ७६/७७ 07/14/2020 - 12:30 PDF icon रेडियो कार्य संचालन निर्देशिका २०७७.pdf
गाउँपालिका स्तरिय खानेपानि सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ । ७६/७७ 07/14/2020 - 12:29 PDF icon गाउँपालिका स्तरिय खानेपानि सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७.pdf
गाउँपालिका स्तरिय खानेपानि योजना मर्मत सम्भार नियमावलि २०७७ । ७६/७७ 07/13/2020 - 15:41 PDF icon गाउँपालिका स्तरिय खानेपानि योजना मर्मत सम्भार नियमावलि २०७७.pdf
छात्रबृति कोष निर्देशिका २०७४ पहिलो संशोधन । ७६/७७ 07/13/2020 - 15:38 PDF icon छात्रबृति कोष निर्देशिका २०७४ पहिलो संशोधन.pdf
बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४ पहिलो संशोधन । ७६/७७ 07/13/2020 - 15:38 PDF icon बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४ पहिलो संशोधन.pdf
मदिरा नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ पहिलो संशोधन ७६/७७ 07/13/2020 - 15:36 PDF icon मदिरा नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ पहिलो संशोधन.pdf
शिक्षा ऐन २०७४ पहिलो संशोधन । ७६/७७ 07/13/2020 - 15:21 PDF icon शिक्षा ऐन २०७४ पहिलो संशोधन.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७६ । ७६/७७ 05/17/2020 - 13:47 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७६.pdf
सामुदायिक रेडियो एफ एम संचालन तथा प्रशारण नियमावलि २०७६ । ७६/७७ 05/17/2020 - 13:47 PDF icon सामुदायिक रेडियो एफ एम संचालन तथा प्रशारण नियमावलि २०७६.pdf
बैठक तथा भ्रमण खर्च सम्वन्धि निर्देशिका २०७६ । ७६/७७ 05/17/2020 - 13:46 PDF icon बैठक तथा भ्रमण खर्च सम्वन्धि निर्देशिका २०७६.pdf

Pages