FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गौमुल गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभा सम्पन्न ।

गौमुल गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभा चालु आर्थिक बर्षको कार्यक्रमको समिक्षा र आर्थिक बर्ष २०७७ /७८ को लागि निति कार्यक्रम सहित बजेट प्रस्तुत गर्दै मिति २०७७/०३/१० गते सम्पन्न भएको छ ।

Pages