FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

आवेदन फारम भरि यस कार्यालयको इमेल ठेगाना ito.gaumulmun@gmail.com मार्फत पनि आवेदन दिन सकिने छ  र आवेदन दस्तुर

यस कार्यालयको कुमारी बैङ्क लि. गौमुल शाखा मा रहेको गौमुल गा पा आन्तरिक राजस्व खाता ग 1.1 को खाता नं. 1210059263900008 

Pages