FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ । ७४/७५ 02/14/2019 - 13:17 PDF icon 2.2.10 सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५.pdf
घुम्ती काेष सञ्चालन निर्देशिका २०७४ । ७४/७५ 02/14/2019 - 13:15 PDF icon घुम्ती काेष सञ्चालन निर्देशिका २०७४ ।
प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७५ । ७५/७६ 02/14/2019 - 12:29 PDF icon प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७५ ।
न्यायीक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी ) ऐन २०७५ । ७४/७५ 02/14/2019 - 12:28 PDF icon न्यायीक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी ) ऐन २०७५ ।
विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन २०७५ । ७४/७५ 02/14/2019 - 12:27 PDF icon विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन २०७५ ।
गैह्र सरकारी संस्था समन्वय सम्बन्धी ऐन २०७५ । ७४/७५ 02/14/2019 - 12:26 PDF icon गैह्र सरकारी संस्था समन्वय सम्बन्धी ऐन २०७५ ।
सहकारी ऐन २०७४ । ७४/७५ 02/14/2019 - 12:25 PDF icon सहकारी ऐन २०७४ ।
स्थानिय सेवा करार ऐन २०७४ । ७४/७५ 02/14/2019 - 12:24 PDF icon स्थानिय सेवा करार ऐन २०७४ ।
कृषि ब्यवसाय प्रवर्द्दन ऐन २०७४ । ७४/७५ 02/14/2019 - 12:23 PDF icon कृषि ब्यवसाय प्रवर्द्दन ऐन २०७४ ।
शिक्षा ऐन २०७४ । ७४/७५ 02/14/2019 - 12:22 PDF icon शिक्षा ऐन २०७४ ।

Pages