FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक कार्यविधि कानुन २०७४ । ७४/७५ 02/14/2019 - 12:21 PDF icon आर्थिक कार्यविधि कानुन २०७४ ।
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ । ७४/७५ 02/14/2019 - 11:54 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ।
छात्रबृती कोष निर्देशिका २०७४ । ७४/७५ 02/14/2019 - 11:51 PDF icon छात्रबृती कोष निर्देशिका २०७४ ।
प्रमाणीकरण नियमावली २०७४ । ७४/७५ 02/14/2019 - 11:50 PDF icon प्रमाणीकरण नियमावली २०७४ ।
कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ । ७४/७५ 02/14/2019 - 11:49 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ।
गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७५४ । ७४/७५ 02/14/2019 - 11:48 PDF icon गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७५४ ।
बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४ । ७४/७५ 02/14/2019 - 11:45 PDF icon बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ।
गौमुल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 18:42 PDF icon १. स्थानीय तहको विनियोजन ऐन 2075).pdf
गौमुल ‍गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 18:40 PDF icon २. स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७५.pdf

Pages