FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति कार्यविधी, २०७८ ७८/७९ 08/04/2021 - 15:43 PDF icon २.३.१२.अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति कार्यविधी, २०७८.pdf
ऊर्जा बिकास उप– समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ । ७८/७९ 08/04/2021 - 15:42 PDF icon २.३.११.ऊर्जा बिकास उप– समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधी, २०७७.pdf
करारमा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ । ७८/७९ 08/04/2021 - 15:41 PDF icon २.३.१०.करारमा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७७.pdf
एफ एम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि २०७४ । ७८/७९ 08/04/2021 - 15:40 PDF icon 2.1.8 एफ एम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
शिक्षा ऐन २०७४ संशोधन २०७८ । ७८/७९ 08/04/2021 - 15:39 PDF icon 1.1.2 शिक्षा ऐन २०७४ .pdf
रेडियो कार्य संचालन निर्देशिका २०७७ । ७६/७७ 07/14/2020 - 12:30 PDF icon रेडियो कार्य संचालन निर्देशिका २०७७.pdf
गाउँपालिका स्तरिय खानेपानि सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ । ७६/७७ 07/14/2020 - 12:29 PDF icon गाउँपालिका स्तरिय खानेपानि सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७.pdf
गाउँपालिका स्तरिय खानेपानि योजना मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७ । ७६/७७ 07/13/2020 - 15:41 PDF icon गाउँपालिका स्तरिय खानेपानि योजना मर्मत सम्भार नियमावलि २०७७.pdf
छात्रबृति कोष निर्देशिका २०७४ संशोधन २०७८ ७८/७९ 07/13/2020 - 15:38 PDF icon 2.1.5 छात्रबृति कोष निर्देशिका २०७४.pdf
बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४ संशोधन २०७८ । ७८/७९ 07/13/2020 - 15:38 PDF icon 2.1.1 बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf

Pages