FAQs Complain Problems

गौमुल गाउँपालिका

Read More

गौमुल गाउँपालिका स्वागत गेट ।

Read More

करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

आवेदन साथ संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु :

गौमुल गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभा सम्पन्न ।

गौमुल गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभा चालु आर्थिक बर्षको कार्यक्रमको समिक्षा र आर्थिक बर्ष २०७७ /७८ को लागि निति कार्यक्रम सहित बजेट प्रस्तुत गर्दै मिति २०७७/०३/१० गते सम्पन्न भएको छ ।

छात्रबृति सम्बन्धी सुचना ।

उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा अध्यानरत विद्ययार्थीहरुका लागी आ व २०७५।०७६ का लागी छात्रबृति सम्बन्धी सुचना ।

अन्तिम मिति २०७५ भाद्र ०१ गते ।

सुचना प्रकाशित मिति २०७५ साउन १८ गते ।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9848618941
hari.rokaya36@gmail.com
उपाध्यक्ष
9865752886/9858488412
tsita4323@gmail.com

कर्मचारी

नि. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
9848782114
सूचना प्रविधि अधिकृत
9848552514/9844677488

जानकारी