FAQs Complain Problems

गौमुल गाउँपालिका

Read More

गौमुल गाउँपालिका स्वागत गेट ।

Read More

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने बारे ।

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउ पत्रको सुचना संशोधन गरिएको बारे ।

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

आवेदन फारम भरि यस कार्यालयको इमेल ठेगाना ito.gaumulmun@gmail.com मार्फत पनि आवेदन दिन सकिने छ  र आवेदन दस्तुर

यस कार्यालयको कुमारी बैङ्क लि. गौमुल शाखा मा रहेको गौमुल गा पा आन्तरिक राजस्व खाता ग 1.1 को खाता नं. 1210059263900008 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9848618941
hari.rokaya36@gmail.com
उपाध्यक्ष
9865752886/9858488412
tsita4323@gmail.com

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
9848492727
सूचना प्रविधि अधिकृत
9848552514/9844677488

जानकारी