FAQs Complain Problems

गौमुल गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन ।

Read More

गौमुल गाउँपालिका स्वागत गेट ।

Read More

गौमुल गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन ।

Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सुचना।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सुचना।

दस्तावेज: 

वैदेशिक रोजगार सन्तती छात्रवृत्ति कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना।

दस्तावेज: 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9848618941
hari.rokaya36@gmail.com
उपाध्यक्ष
9865752886/9858488412
tsita4323@gmail.com

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
9848492727
सूचना प्रविधि अधिकृत
9848552514/9844677488

जानकारी