FAQs Complain Problems

गौमुल गाउँपालिका

Read More

गौमुल गाउँपालिका स्वागत गेट ।

Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सुचना

दस्तावेज: 

आ.व. २०७७।०७८ को स्थानिय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक

मिति २०७८।१०।०७ गते स्थानिय तह क्षमता स्वमुल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गरियो ।

https://lisa.mofaga.gov.np/report

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने बारे ।

दस्तावेज: 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9848618941
hari.rokaya36@gmail.com
उपाध्यक्ष
9865752886/9858488412
tsita4323@gmail.com

कर्मचारी

नि. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
9848782114
सूचना प्रविधि अधिकृत
9848552514/9844677488

जानकारी